logo

Találkozási pont. Közösség. Kapcsolódás.

Intim hangulatú művészeti estek jó társasággal, különleges vendégekkel.
Üljön közelebb a művészethez!

Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Rendezvények szűrése:

Minden rendezvény

Cherchez La Femme! Leugrani a szikláról.....

Gyászmunka és egy újraépítkezés, egy elengedés és egy újrakezdés... Palya Beától már megszokhattuk, hogy mindent maximális erőbedobással, teljes szívvel csinál, és albumai készítésekor szívesen nyúl magánéleti inspirációhoz. Így történt, hogy megénekelte a családdá válást, az anyaságot, és nemrég válását is. Tavaly szeptemberben jelent meg Hazatalálok című albuma, amelyben a válás fájdalmát öntötte zenébe, és azt, milyen nehéz és mennyire fontos megtanulni újra felépíteni és újra szeretni önmagunkat. A Cherchez La Femme sorozat estjén a válásról fogunk beszélgetni szóban, dalban. A jegyár tartalmazza a Gerbeaud finomságait, az estre válogatott borokat, ásványvizet!

Gerbeaud Aranyszalon

2019. Márc 07. 19:00

Részvételi díj: 4 300 Ft

Egy konzervatív reakciós Beszélgetés Dr...

Egy konzervatív reakciós Beszélgetés Dr. Botos Máté, történésszel John Lukács könyveiről "Lukács János 1924. január 31-én született. Szülővárosában, az akkori Budapesten ekkor még alig jártak automobilok, az Andrássy út külső részeiben a korabeli politikai és gazdasági elit lakott, az ország az elfogadhatatlannak tűnő trianoni béke által megszabott határok közé szorult, miközben a nemzet egy része ezeken a határokon kívül rekedt. Ekkor már nem élt IV. Károly, az utolsó apostoli magyar király és osztrák császár, de Tisza István és Ady Endre sem. Mi több, a bolsevizmus megteremtője, Lenin is tíz napja már, hogy nem volt az élők sorában, s alig pár napja helyezték üvegkoporsójába a Vörös téren egy grúz kommunista különös beszédét követően – s alig két hónap múlva ítélnek el egy osztrák születésű szélsőségest Bajorországban (amikor az olasz választásokon Mussolini pártja kétharmados győzelmet arat). A magyar nemzet pedig túl volt a nagy háborún, az azt követő spanyolnátha-járványon, a forradalmon és a vörös terroron – két gyilkos lefolyású ideológiai és spirituális járványon. A zilált politikai viszonyok és pénzügyi válság közepette lassan kibontakozott az ideiglenességből a kényszerűen elviselt állandóság - az emberek pedig élni és boldogulni akartak, gyermekeket vállaltak és neveltek. Lukács János ebben a közegben látta meg a napvilágot és kezdett azzá a személyiséggé formálódni, akinek ma ismerjük. Rendkívül nagy hatással volt életére és világlátására édesanyja kritikus szemlélete és anglofíliája, ami később megszabja élete irányát. Az ifjú Lukács katolikus iskolába jár, ismeri és tiszteli a francia és a német kultúrát is, mégis, legközelebb a brit konzervatív hagyomány állt a szívéhez. Amikor fiatalemberként túléli a világháborút, hamarosan felismeri, hogy a jövő itthon kilátástalan lesz az ő polgári, morális-, vagy teljesítmény-alapú meritokratikus értékrendje számára. Nagy-Britanniába, onnan pedig Pennsylvaniába megy, ahol immár 72 esztendeje él. Noha képességei alapján méltán emlegetik a legnagyobbak között, s bár tanított Princetonban, a Johns Hopkins Universityn, a Columbia Universityn és még számos más egyetemen vendégprofesszorként, mégis a Chestnut Hill Leányfőiskola tanára maradt 1994-es nyugdíjazásáig. Ismertségét történetírói munkássága alapozta meg. A Párbaj, az "A történelmi Hitler", "Az európai világháború 1939-1945", avagy "A XX. század és az újkor vége" című művei ma már kötelező olvasmányok a modern korral foglalkozó történészek számára. A legjelentősebb írása azonban a történelmi tudatról szól. Ebben a történetfilozófiai esszében vázolja fel történelmi rendszerét, melyben levezeti az emberi személy meghatározó jelentőségét és (Collingwooddal vitába szállva) megkérdőjelezi a tényalapú történelem állításait. Lukacs a narratívák elsődlegességének hangsúlyozásával megelőzte Hayden White-ot és bírálta a szerinte a részletekben elvesző Braudelt. Fontosak azonban nem kifejezetten történeti tárgyú írásai is, hiszen ezekben még plasztikusabbá válik a keresztény és humanista gondolkodás, ami oly jellemző Lukács Jánosra, az emberre is. A szelíd, de határozott, empatikus, ám következetes, az embernek a Mindenséghez való viszonyát és Krisztus történetiségét gondolkodása középpontjába állító tudós, az amerikai katolikus történészek egyesületének volt elnöke önmagáról éppúgy tud képet alkotni, mint a demokráciát fenyegető jelenkori populizmusról. Meggyőződése, hogy a történelmet leginkább befolyásoló erő a történeti dimenziójú gondolkozás, s ennek illusztrációja az egyes XX. századi esztendők jellemző szeleteit bemutató "Évek..." című munkája, amelyben az adott kor gondolkodására jellemző kitalált helyzeteket mutat be – szépirodalmi igényességgel. Általában is jellemző rá az eszmetörténet iránti érdeklődés, látásmódjában a történészi eszköztár mellett megjelenik a filozófiai dimenzió is (erre utal többek között Martin Heideggerrel folytatott levelezése, vagy akár a modern politikai filozófia legnagyobb alakja, Tocqueville kutatása). Lukácsot érdekli elhagyott régi hazája is, sokat és mélységeiben foglalkozik a magyar történelemmel és a jelenkorral. Konzervatív reakciós, katolikus meggyőződése itthon a magyar katolikus egyetemen talált otthonra és legmelegebb fogadtatásra: 2009-ben az egyetem díszdoktorrá avatta." Botos Máté/Politológia Tanszék vezetője/Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Gerbeaud Aranyszalon

2019. Márc 28. 19:00

Részvételi díj: 3 500 Ft

Janikovszky Éva: A lemez két oldala

Emberi játszmák női hangokon Színház és beszélgetés Szereplők: Szalontai Tünde és Kovács Vanda A színpadi szövegváltozatot készítette és az előadást rendezte: Tollár Mónika Abszolút szórakoztató színház – másfél óra nevetőizom tréning. Így is ajánlhatnánk Janikovszky Éva A lemez két oldalacímű művéből készült képzeletszínházi előadást a Marczibányi Téri Művelődési Központban. „Gyűjteményünk zene nélküli, pusztán szövegekből álló lemezeket tartalmaz, melyeknek emelkedő vagy lejtő dallamát egyedül az élőbeszéd sodra szabja meg. Szerzőjük mindig maga az előadó, s a hallgatóságot is ő választja meg. Hol ennek adja elő, hol annak. Van úgy, hogy ugyanannak, csak éppen egyszer ezt, másszor meg azt. Gyakran játszott, örökzöldeknek is beillő lemezek ezek, amelyek mindenkor a szerző véleményét, határozott állásfoglalását, helyeslését vagy helytelenítését, egyetértését vagy tiltakozását, elragadtatását vagy felháborodását hivatottak tolmácsolni az élet egy-egy mindennapi kérdésében.” A jegy ára tartalmazza a Gerbeaud finomságait és ásványvizet! Háziasszony: Serfőző Kriszta

Gerbeaud Aranyszalon

2019. Ápr 11. 19:00

Részvételi díj: 4 900 Ft

Pál Feri Az önbecsülés fonala

Inspirációs előadásában Pál Feri két témakört mutat be − izgalmas gondolatokkal és színes történetekkel. Először a döntés és a jóllét kérdését vizsgálja. Miért van az, hogy jobban élünk, de rosszabbul vagyunk? Bemutatja a szabad választások és döntések lélektani hátterét – van-e a döntéseknek ára? A döntés: szükséglet vagy hiány? A döntés mint élvezet és teher. A döntés mint nyereség és veszteség. A döntés, amitől minden drágább lesz. A döntés mint szabadság és felelősség. Ezt a témát a megelégedettség titkának és a jóllét három feltételének bemutatása kerekíti le. A másik témakör az önbecsülés. Az önbizalom és a pozitív önértékelés még nem önbecsülés. Amikor nincs mellettünk senki, egyedül vagyunk, vagy magunkkal? Jó társaság vagyunk magunknak? Az elmélyüléshez, a megismeréshez bemutatja az önbecsülés négy típusát (nélkülöző, életélvező, kényszerteljesítő, szabad cselekvő). Hangsúlyozza, hogy az önbecsülés a teljes önmagunkra vonatkozik, az egész személyiségünkre, és a teljes életutunkra. A létezésünkhöz kapcsolódik, és nem a birtokláshoz, teljesítményhez. Az emberi méltóságunkat, az értékességünket tárja föl, és az egymáshoz tartozásunkat, együttműködésünket határozza meg. Mély és magával ragadó gondolatok egy különlegesen jókedvű és színes előadás formájában. Magyarország jelenleg egyik leginspiratívabb előadója, a mentálhigiéné egyik bátor gondolkodója Pál Ferenc, vagy ahogy mindenki hívja őt: Pálferi. Pál Ferenc katolikus pap, mentálhigiénés szakértő. Első sikereit válogatott atlétaként érte el: húszévesen, juniorkorúként felnőtt magyar magasugróbajnok lett. Teológiai tanulmányai befejeztével 1996-ban pappá szentelték Esztergomban. Több mint tizenöt éve tart teltházas előadásokat lélektani és spirituális témákban, amiket ő maga egyszerűen csak „alkalmaknak” hív. 2005-től a SOTE Mentálhigiéné Intézetének tanára. Önismereti csoportokat vezet a Magyar Pszichodráma Egyesület keretében. Előadásaira jellemző egyrészt a strukturáltság és a vonatkozó szakirodalom intenzív használata, másrészt a stand-up comedy-ből ismert közvetlen, humoros történetek mesélésére építő stílus. Létrehozta a Pálferi Teljes Életért Közhasznú Alapítványt, melyen belül munkatársaival mentálhigiénés szolgálatot működtetnek a testi, lelki, szellemi, szociális és spirituális jóllét előmozdítása és fejlesztése érdekében. Idáig öt könyve jelent, és közel húsz kötetben olvashatók az írásai. A jegyár tartalmazza a Gerbeaud finomságait, az estre válogatott borokat, ásványvizet.

Gerbeaud Aranyszalon

2019. Máj 07. 19:00

Részvételi díj: 4 300 Ft

Kapcsolat

contact@belvarosikulturalisszalon.hu

serfozokriszta@belvarosikulturalisszalon.hu

facebook.com/belvarosikulturalisszalon

+36 20 336 7806

Üljön közelebb a művészethez!

Szalonunk olyan intim atmoszférájú találkozási pont, ahol a beszélgetés tere kitágul, és a közönség aktív része ennek a térnek. Azt szeretnénk, hogy aki eljön hozzánk, otthonosan érezze magát, kérdezhessen és szembesülhessen más véleményekkel, vagy csak figyeljen és hallgasson, ha éppen erre vágyik. Közösség, melyet azért építünk, hogy valóban tudjunk találkozni, hogy valóban tudjunk egymással beszélgetni. Kapcsolódás, mely új kapukat nyit, amiken ha belépünk, rádöbbenünk, mennyi mindent nem ismerünk még abból a sokféleségből, amit a világ jelent, hogy mindennek, amiről gondolkodunk, számos vetülete, dimenziója, igazsága létezik. Az értelmezés szabadsága új gondolatokat indít el, s a művek, gondolatok befogadása új dimenziót nyit a világ és önmagunk megértéséhez, saját identitásunk megtalálásához.

Szalonunkban írók, költők, zenészek, képzőművészek, filozófusok, történészek a vendégeink, akik gondolataikkal, művészetükkel vagy életük kalandos történetével gazdagabbá, színesebbé varázsolják a hétköznapokat és megélhetővé teszik mindazt, amit a művészet jelent.

Szeretnénk megmutatni, hogy kíváncsiságunk, nyitottságunk és függetlenségünk egy lélekben gazdagabb és humánusabb világot teremt.

Őszintén reméljük, hogy amit megmutatunk, a vendégeinknek is legalább akkora örömet okoz, mint nekünk, a Belvárosi Kulturális Szalon megálmodóinak.

Serfőző Kriszta, televíziós szakember, kulturális menedzser

Helyszínek

Kiemelt partnereink

Mellettünk áll a főváros, köszönjük!